“Drošības profesionāļu asociācija” (DPA) ir Latvijas drošības nozarē strādājošo speciālistu biedrība, kura apvieno jomas profesionāļus un pārstāv to intereses.

Asociācija paredz apvienot drošības profesionāļus vienotā komandā, paaugstināt drošības nozares prestižu, uzlabojot tēlu un zināšanas, kā arī izglītojot  sabiedrību, tostarp pakalpojuma pasūtītājus, ar drošību saistītos jautājumos. Tāpat plānots, sadarbojoties ar atbildīgajām institūcijām, piedalīties nozares normatīvā regulējuma uzlabošanā, tādējādi nodrošinot drošības industrijas sekmīgāku darbību.

 “Strādājot nozarē vairāk nekā 15 gadus, esmu novērojis dažādus laikus tās pastāvēšanā un attīstībā. Patlaban šī attīstība ir stagnējusi un prasa, lai izaugsmes veicināšanā iesaistās jauni un enerģiski cilvēki ar savu redzējumu par nozares  nākotni. Tāpēc mēs apvienosim nozares profesionāļus un ar kopējo viedokli virzīsimies uz priekšu, lai jau tuvākajā nākotnē nozarē strādājošie nekaunētos saukt sevi par apsardzes darbiniekiem, bet gan izjustu lepnumu par to, ko dara sabiedrības labā. Nozares attīstībai izglītosim arī patērētājus kvalitatīva drošības pakalpojuma izvēlē gan privātajos, gan publiskajos sektoros,” norāda DPA līdzdibinātājs un valdes loceklis Artūrs Āmars.

DPA sniedz atbalstu un nodrošina konsultācijas indivīdu, iestāžu un uzņēmumu problēmu risināšanā, īpašu nozīmi piešķirot godīgai komercdarbībai un profesionālajai ētikai. Asociācijai ir svarīga arī nozares ilgtspēja un kompetence, kas tiek panākta, veicinot drošības profesionāļu zināšanu pārnesi gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā un sadarbojoties ar citām drošības asociācijām.

“Drošības nozarē strādājot jau vairāk nekā 12 gadus, no kuriem gandrīz 7 gadi pavadīti publiskajā sektorā un kuru laikā esmu izveidojis divus drošības dienestus, kas kvalitatīvi turpina pildīt savus uzdevumus, vēl joprojām saskaros ar pakalpojuma sniedzējiem, kuri cenšas “uzspiest” sava pareizā pakalpojuma iegādi, jo nereti pakalpojuma pasūtītāja pusē trūkst kompetences izvērtēt nepieciešamos drošības risinājumus. Vērtējot iepirkumu procesus, drošības nozarē parādās tendence, ka vairums pasūtītāju būtu gatavi maksāt atbilstošu cenu par labu un kvalitatīvu pakalpojumu, taču pakalpojuma sniedzēji netiek galā ar kvalitātes nodrošināšanu, tādā veidā iedragājot kopējo nozares tēlu. Vēlme iesaistīties un izveidot šādu asociāciju radās ar mērķi apvienot drošības profesionāļus un piedāvāt viedokli, kurš nav balstīts uz uzņēmējdarbības principiem, bet gan vērsts uz  nozares un pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu, daloties zināšanās ar sabiedrību un sniedzot apmācības drošības nozarē strādājošajiem,” atzīmē DPA līdzdibinātājs un valdes loceklis Mārtiņš Melnis.

“Drošības nozarei Latvijā ir daudz ko aizgūt no pasaules pieredzes, bet līdz šim tas nav noticis pietiekoši. DPA plāns ir Latviju tuvināt pasaules asociācijām, tādējādi arī veicinot vietējo drošības zināšanu eksportu,” piebilst asociācijas līdzdibinātājs un valdes loceklis Kārlis Apalups.


DPA dibinājuši nozares profesionāļi, kuru darbības virzieni ir saistīti ar privāto un publisko sektoru. Asociācjas veidotāji aicina pievienoties arī citus nozarē strādājošos profesionāļus, lai uzlabotu drošības nozares attīstību un profesionālo izaugsmi. Veidojot spēcīgu un vienotu viedokli, iespējams panākt nozares kvalitātes uzlabošanu, kas būs izdevīga gan pakalpojuma pasūtītājam un pakalpojuma sniedzējam, gan nozarē strādājošajiem speciālistiem un sabiedrībai kopumā.

Vairāk informācijas par DPA un nosacījumus biedra statusa iegūšanai meklē https://www.dpalv.lv

Kontaktinformācija saziņai:

E-Pasts: dpa@dpalv.lv
Tālrunis: +371 29996668