Lai veicinātu sadarbību drošības studiju un industrijas attīstībā, sekmējot Latvijas ekonomikas un drošības izaugsmi un iedzīvotāju kopējo labklājību, šodien, 14. decembrī, Biznesa augstskola Turība (BAT) un Drošības profesionāļu asociācija (DPA) noslēdz sadarbības memorandu.

Puses apņēmās veicināt aktuālās informācijas apmaiņu, sadarboties drošības studiju attīstībā, nodrošināt drošības industrijas pārstāvju iesaisti drošības studiju mācībspēku, vieslektoru, eksāmenu komisijas sastāvā, piedāvāt prakses iespējas augstskolas studentiem, kā arī veidot un attīstīt drošības kultūru Latvijā, atbalstot abām pusēm saistošas iniciatīvas.

Memoranda saistību izpildi no augstskolas puses uzraudzīs Juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs. “Zinātnei jābūt tur, kur norit ikdiena. Tikai tā zinātne var kļūt noderīga sabiedrībai. Man ir prieks, ka nozare redz šo mijiedarbību un apvieno spēkus, lai to uzlabotu,” saka I.Krievs.

Memorandu parakstīja BAT rektors Aldis Baumanis un DPA valdes locekļi Artūrs Āmars, Mārtiņš Melnis un Kārlis Apalups.

“Drošības nozare jau ilgstoši bijusi noslēpumaina un uzturējusies ēnā. Kaut gan tam ir objektīvi iemesli, šī klusība ir kavējusi zināšanu pārnesi un cilvēku iesaistīšanos nozarē un tās attīstībā. Drošības profesionāļu asociācijai uzsākot sadarbību ar Biznesa augstskolu Turība beidzot šī klusēšana tiek pārtraukta un būs pirmā publiskā iniciatīva, kas sakņojas pašas nozares un akadēmiskās vides gribā un sinerģijā padarīt mūsu valsti vēl labklājīgāku, vēl drošāku, vēl spēcīgāku,” teic K.Apalups.

DPA ir Latvijas drošības nozarē strādājošo speciālistu biedrība, kas apvieno jomas profesionāļus ar mērķi pārstāvēt to intereses, izglītot sabiedrību ar drošību saistītos jautājumos, veidot pozitīvu drošības nozares tēlu, kā arī piedalīties nozares normatīvā regulējuma uzlabošanā, nodrošinot drošības industrijas sekmīgu darbību un attīstību.

Šobrīd BAT Organizācijas drošību iespējams studēt gan 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju, gan profesionālā un akadēmiskā bakalaura studiju programmās.