Baltijas Drošības Konference 2024

11. Aprīlī - 2024. gadā - Rīgā, ATTA Centre

TIEKAMIES NĀKAMGAD!

Galvenais partneris

ATBALSTA

Biedrība “Drošības profesionāļu asociācija” ir noslēgusi 2023. gada 30. jūnijā līgumu Nr. SKV-TL-2023/62 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par tūrisma veicināšanas projektu īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas reģionālais attīstības fonds.

Biedrība “Drošības profesionāļu asociācija” ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu programmā “Starptautiskās konkurences veicināšana”.
Projekta Nr. 3.2.1.2./16/I/002
LIAA līguma Nr. Nr. SKV-TL-2023/62
LIAA līguma datums: 2023. gada 30. jūnijs