2022. gada 18. augustā Labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP) un biedrības “Drošības profesionāļu asociācija” valdes priekšsēdētājs Artūrs Āmars parakstīja vienošanos par sadarbību darba aizsardzības un drošības nozares attīstībā.

Sadarbības mērķis ir veicināt Biedrības un Ministrijas sadarbību normatīvo aktu uzlabošanā, drošības nozares un drošības kultūras izaugsmē

Labklājības ministrija apņemas darba aizsardzības un drošības politikas plānošanā iesaistīt Drošības profesionāļu asociāciju, kā piemēram aicinot to uz darba grupām, sanāksmēm un semināriem. Izrietot no šīs vienošanās mērķiem, Labklājības ministrija apņemās arī sadarbībā ar biedrību izstrādāt efektīvus darba aizsardzības un drošības normatīvos aktus.

Savukārt biedrība apņemas iesaistīties ministrijas darba grupās un organizēt savas, piesaistot Labklājības ministrijas vai to padotības iestāžu pārstāvjus. Biedrība arī apņemas organizēt un piedalīties nozari izglītojošajās un informatīvajās darba aizsardzības un drošības aktivitātēs, kā arī atbalstīt Labklājības ministriju tās centienos īstenot pozitīvas pārmaiņas darba aizsardzībā un drošības kultūrā.

“Drošības profesionāļu asociācija jau kopš dibināšanas dienas ir nospraudusi mērķi kļūt par produktīvu sadarbības partneri politikas veidotājiem un īstenotājiem. Sadarbības memorands ar Labklājības ministriju ir apliecinājums tam, ka partneri mūsu darbu novērtē.” Memorandu vērtē DPA valdes priekšsēdētājs Artūrs Āmars.

Drošības profesionāļu asociācija (DPA) ir Latvijas drošības nozarē strādājošo speciālistu biedrība, kura apvieno jomas profesionāļus četros drošības virzienos – darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, fiziskajā drošībā un kiberdrošībā un pārstāv to intereses.