2022. gada 29. martā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un biedrības “Drošības profesionāļu asociācija” valdes locekļi Mārtiņš Melnis, Kārlis Apalups un Artūrs Āmars parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā.

Sadarbības mērķis ir rast risinājumus, kas vērsti uz ēnu ekonomikas veicinošu faktoru ierobežošanu drošības pakalpojumu sniegšanas jomā, tādējādi mazinot komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un sekmējot drošības nozares kopējo attīstību.

Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros biedrība apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz biedru pienākuma – noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu – izpildi. Biedrība arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozares darbības sakārtošanā.

VID, ņemot vērā biedrības sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi. Biedrības sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu VID apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt biedrību par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir noslēgta līdz 2025. gada 31. decembrim.

Drošības profesionāļu asociācija (DPA) ir Latvijas drošības nozarē strādājošo speciālistu biedrība, kura apvieno jomas profesionāļus un pārstāv to intereses.

Informācija par visām VID un uzņēmēju biedrību parakstītajām vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums/Sabiedrības līdzdalība/Sadarbība ar nozaru asociācijām”.